Pracownia Edukacji Ekologiczno-Przyrodniczej

W dniu 14 listopada 2018r. odbyło się uroczyste otwarcie Pracowni Edukacji Ekologiczno-Przyrodniczej             w Zespole Placówek Oświatowych  im. Jana Pawła II w Bukowie.

Uroczystość uświetnili swą obecnością zaproszeni goście, m. in.:  Wójt gminy Krasocin Ireneusz Gliściński, podinspektor do spraw pozyskiwania środków pozabudżetowych Sylwia Kowalczyk-Łączek, Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Bukowie Agata Kapelusz-Derejska, Zastępca Dyrektora Beata Mazur oraz Radni gminy Krasocin Bogdan Bukowski i Tomasz Tatar. Opiekunem ekopracowni została Ewa Chyb, nauczyciel biologii i chemii.

Projekt został zrealizowany z wykorzystaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska             i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Dotacja ta podniosła poziom edukacji ekologicznej uczniów całej szkoły. Nadrzędnym zadaniem tej inwestycji jest bowiem rozwijanie w młodym człowieku wrażliwości na problemy środowiska, zrozumienie podstawowych potrzeb przyrody oraz uświadomienie ważnej roli jaką odgrywa woda    w naszym życiu i jak istotne jest jej oszczędzanie.  Zasadniczym jej celem jest także polepszenie warunków nauczania przedmiotów przyrodniczo-środowiskowych.

Nowa ekopracownia wyposażona została w niezbędny do jej funkcjonowania sprzęt, który był prezentowany wszystkim uczestnikom podczas uroczystości. Jest to m. in.: stacja meteorologiczna, miernik poziomu zanieczyszczeń powietrza w otoczeniu szkoły, mikroskopy pomiarowe, miernik promieniowania UV, lornetki, lupy, plansze dydaktyczne, zestawy do pobierania prób glebowych, testowania minerałów i badania procesu Biodegradacji, sita glebowe, zestawy do badania zawartości  azotanów, fosforanów, chlorków, siarczynów, żelaza i tlenu rozpuszczonego w wodzie oraz wiele innych przyrządów i przedmiotów ułatwiających prowadzenie obserwacji. 

W ramach Programu odbyło się szkolenie nauczyciela „Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii”.  W szkole prowadzone są zajęcia pozalekcyjne dla dzieci,  o charakterze przyrodniczym, w ramach koła ekologicznego. Sprzęt i pomoce dydaktyczne zakupione      w oparciu o Program, wykorzystywane są na lekcjach przyrody, biologii, chemii, geografii i fizyki.

Cała społeczność szkolna jest dumna z nowej, wymarzonej ekopracowni, która zapewnia bardzo dobre warunki do nauki i pracy, a także pozwala w ciekawy sposób pogłębiać wiedzę przyrodniczą. Na pewno pomoże ona nauczycielom przekazać wiedzę bardziej efektywnie, a uczniom w przyjemny sposób zrozumieć trudniejsze tematy.

Wszystkim, którzy przyczynili się i przyczyniają do rozwoju szkoły składamy podziękowania.

 

 

„Geologiczne spotkanie z konkursem w tle„

           Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Bukowie i Szkoły Podstawowej w Czostkowie mogli wspólnie w ramach integracji szkół spotkać się na geologicznym podsumowaniu Konkursu Plastycznego pt. „ Życie w toni i błękicie dewońskiego morza” w Centrum Geoedukacji Geopark Kielce. Zadaniem konkursowym  zespołów było wykonanie makiety morza dewońskiego, które około              380 milionów lat temu pokrywało region Gór Świętokrzyskich. Podczas wernisażu,  młodzież uczestniczyła w ciekawej prelekcji nt. dziejów naszej planety w wykonaniu Michała Porosa – kierownika Centrum Geoedukacji a następnie otrzymała pamiątkowe dyplomy,  nagrody książkowe oraz vouchery na warsztaty geologiczne. Po konkursie uczniowie oglądali rekonstrukcję morza dewońskiego         a następnie odbyli podróż do wnętrza Ziemi w tzw. Kapsule Czasu. Kolejnym wspólnym działaniem było zwiedzenie dwóch rezerwatów geologicznych położonych na terenie miasta Kielce: Wietrznia im. Z. Rubinowskiego i Ślichowice im. J. Czarneckiego.

Zadaniem poszczególnych zespołów było przygotowanie trójwymiarowej makiety morza dewońskiego, które około 380 milionów lat temu zalewało obszar odpowiadający dzisiejszym Górom Świętokrzyskim. Tętniące życiem, kolorowe zbiorowiska zbliżone wyglądem do współczesnych tropikalnych raf koralowych zasiedlające ciepłe, płytkie i dobrze naświetlone morze. Tak w okresie dewonu wyglądały fragmenty obszaru dzisiejszych Gór Świętokrzyskich położonego wówczas na półkuli południowej, w strefie zwrotnikowej.  Odzwierciedleniem tych warunków były zrekonstruowane przez dzieci makiety – absolutnie piękne i oryginalne pod każdym względem.

                                                                                Sławomira Jambor

 

 

 

 

 

Podreptać po świętokrzyskich szlakach. Przyroda uczy najlepiej!

Głównym Szlakiem Świętokrzyskim im. E. Massalskiego

 

     Kolejna wyprawa młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Bukowie z cyklu „Podreptać po świętokrzyskich szlakach” biegła Pasmem Oblęgorskim.

      Dzień zapowiadał się cudowny. Słoneczne, bezchmurne niebo i piękne barwy jesieni zachęcały nas do wędrówki. Z entuzjazmem wyruszyliśmy na szlak. Tym razem udaliśmy się    w kierunku miejscowości Kuźniaki, gdzie znajduje się krańcowy punkt Głównego Szlaku Świętokrzyskiego im. E. Massalskiego oraz ruiny dawnego pieca hutniczego. Wędrowaliśmy przez Kuźniacką Górę , malowniczy rezerwat przyrody „Perzową Górę” z przepięknymi wychodniami piaskowców triasowych i położoną w grocie Kapliczką św. Rozalii. Z  platformy widokowej u podnóża Góry Siniewskiej oglądaliśmy bliższe i dalsze miejscowości, miasto Kielce i oczywiście pasma górskie okalające Padół Strawczyński. Zdobyliśmy najwyższy szczyt Pasma Oblęgorskiego – Siniewską Górę  448,8 m.n.p.m. , a następnie przemierzyliśmy niezwykle malownicze  wąwozy lessowe w rezerwacie „Barania Góra”. Naszą trasę zakończyliśmy w Oblęgorku, miejscowości uwodzącej ciszą i spokojem,  znanej z pałacyku,     w którym niegdyś mieszkał H. Sienkiewicz.

Podczas naszego wędrowania poznawaliśmy krajobraz Pasma Oblęgorskiego, uczyliśmy się topografii terenu, orientowania mapy według obiektów i kierunków w terenie, rozpoznawania roślin i skał budujących region, poznaliśmy historię i legendy towarzyszące miejscom. Uczyliśmy się wędrowania po terenach chronionych i oczywiście miło spędziliśmy sobotni dzień zbierając punkty na odznaki „Turysta Przyrodnik” i GOT. Przewędrowaliśmy 16 kilometrów, pokonaliśmy ok. 190 m wysokości względnej.

Zmęczeni, ale radośni, wracając Lipową Aleją na parking w Oblęgorku, szumiały nam w uszach słowa Św. Bernarda z Clairvaux „ W lesie znajdziesz więcej niż w książkach. Drzewa i kamienie nauczą cię tego, czego nie usłyszysz od mistrzów”.

                                                                                                                                                                           Sławomira Jambor

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkanie autorskie z Agnieszką Frączek

      28 września 2018 roku  uczniowie klasy II i III naszej szkoły  odwiedzili  Bibliotekę Publiczną w Bukowie, z którą współpracujemy od lat aby  spotkać się  z panią Agnieszką Frączek - autorką wierszy i opowiadań dla dzieci.

       Na co dzień, pani Agnieszka wykłada wiedzę o języku  na Uniwersytecie Warszawskim. Jest doktorem habilitowanym językoznawstwa, germanistą i leksykografem, autorką licznych prac z dziedziny językoznawstwa. Jednak, jak sama podkreśla,  największą przyjemność sprawia jej pisanie dla dzieci. Jako pisarka literatury dziecięcej, jest mistrzynią humoru i dowcipnych porównań. Jej trzeszczące, skrzypiące, szeleszczące i „szczypiące w język" wierszyki   (np. „Dranie w tranie, czyli wiersze trudne niesłychanie", „Struś na cisie i inne fisie” czy "Kelner Kornel i inne wiersze niesforne ") zalecają między innymi logopedzi.

      Podczas spotkania pani Agnieszka przeczytała wiele spośród swoich znanych utworów. Już odczytane na początku wiersze: „Ja w takich warunkach pracować nie mogę” i „Słonie na spadochronie” wzbudziły entuzjazm dzieci.  Pisarka  w interesujący sposób opowiedziała najmłodszym czytelnikom jak powstaje książka. Zwróciła uwagę na pracę ilustratora, redaktora, wydawcy, księgarza, bibliotekarza. Uczniowie zadawali również pytania dotyczące twórczości, jak również życia rodzinnego autorki.

     Na zakończenie każdy czytelnik otrzymał autograf  z dedykacją.

 

 

 

 

Z wizytą  w Ośrodku Terapii Zajęciowej w Ostrowie

 

Czasem jedno słowo wystarczy, by ktoś poczuł się ważny. Jedna chwila spędzona razem może sprawić,
 że ktoś uwierzy w siebie. Dzięki takim chwilom  ludzie odzyskują siłę i nadzieję.

 

      W czwartek 27 września 2018 r. uczniowie należący do Szkolnego Koła Wolontariatu „Pomocna dłoń” z Zespołu  Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Bukowie odwiedzili Ośrodek Terapii Zajęciowej w Ostrowie, z którym współpracujemy od kilku lat.

      Dzięki uprzejmości pana kierownika Tomasza Bugajnego oraz personelu ośrodka uczniowie zapoznali się z jego działalnością. Dowiedzieli się w jaki sposób podopieczni spędzają czas wolny, jakie mają zainteresowania i jak rozwijają swoje uzdolnienia.

    Przy dźwiękach muzyki, wspólnej zabawie, przyjaznej atmosferze i pysznej drożdżówce spędziliśmy czwartkowe przedpołudnie.

   Na ten rok szkolny wolontariusze papieskiej szkoły postawili sobie ambitny cel:
100 DOBRYCH UCZYNKÓW NA 100-LECIE NIEPODLEGLOŚCI…… Jeden już osiągnęli
 i są na dobrej drodze, aby  zrealizować jeszcze 99….

 

 

Przez Wzgórza Kołomańskie do Zagnańska

          W ramach Klubu Turystyki Pieszej w dniu 8 września 2018r. uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Bukowie  rozpoczęli kolejny cykl wycieczek po pasmach Gór Świętokrzyskich w duchu hasła „podreptać po świętokrzyskich szlakach”.

Naszą wędrówkę rozpoczęliśmy w miejscowości Raszówka przy cmentarzu ofiar pacyfikacji . Tu w dniu 26 maja 1943r oddział policji hitlerowskiej dokonał pacyfikacji w miejscowości Mniów, Serbinów, Miedzierza, Smyków, Muszczarz, Przełom, Ćmińsk.. Spośród 50 aresztowanych, wybrano 35 osób i zamknięto w drewnianym domku- paląc żywcem. Po usłyszeniu krótkiej historii tego miejsca i oddaniu hołdu powędrowaliśmy dalej przez Wzgórza Kołomańskie na szczyt Kamieniec (400m.n.p.m.), a następnie Skalną Górkę, Kołomań, Ciągłe , Piechotne i Kapituły.  Po drodze zatrzymywaliśmy się na odpoczynek i krótkie lekcje z topografii terenu. Ponieważ szliśmy z grupą przewodników i przodowników turystyki pieszej z Ostrowca Świętokrzyskiego mogliśmy zaobserwować ich pracę w terenie oraz podbić nasze książeczki na zbierane odznaki turystyczne. Po dotarciu do Zagnańska musieliśmy koniecznie zobaczyć najsłynniejsze i najokazalsze drzewo w Polsce.  Dąb „Bartek” zrobił na nas niesamowite wrażenie. Urzekł nas swoją wielkością,  majestatem i długowiecznością. Obok zaś mogliśmy podziwiać „Bartusia” – dziecko legendarnego „Bartka”. Ostatnim punktem naszej wędrówki były Ruiny Huty „Józef” w Samsonowie. Malownicze pozostałości XIX – wiecznej huty to niewątpliwie jeden z najwspanialszych zabytków Staropolskiego Okręgu Przemysłowego jaki mogliśmy obserwować w naszym regionie. Czas naszej wyprawy minął szybko, mimo dziewięciu godzin spędzonych w terenie.

Przez Wzgórza Kołomańskie prowadzili nas przewodnicy świętokrzyscy: Robert Kamiński, Michał Czuba i Zbigniew Kowalski. Po Zagnańsku i Samsonowie oprowadzała Sławomira Jambor . Celem rajdu było zakończenie sezonu wakacyjnego i poprzez wędrówkę pieszą wejście ciekawie i aktywnie w nowy rok szkolny, poznanie walorów krajobrazowych regionu świętokrzyskiego, poznanie pracy przewodników i przodowników turystyki pieszej.

 

 

 

 

 

 

Klasy IV i V na wycieczce Lublin-Zamość

 

 

 

 

 

 

 

 

Gimnazjum na wycieczce Karpacz-Praga

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   
 

W królestwie gier planszowych

 

Z inicjatywy Witka Staszczyka i dyrektor Agaty Kapelusz-Derejskiej zorganizowano fantastyczne warsztaty z grami planszowymi dla klasy II b gimnazjum w Zespole Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Bukowie. Naszymi gośćmi była trójka naszych absolwentów, która propagowała gry wśród młodszych kolegów. Marcin Robak, Agnieszka Robak i Katarzyna Kuśmierczyk przynieśli ze sobą kilka słynnych gier planszowych: „Dobble”, „Halli gali”, „Szalona misja”,    „6. bierze”, „Big deal”, „Splendor” ze swojej kolekcji liczącej ok. 50 gier. Dzięki ich pomocy uczniowie szybko zrozumieli zasady każdej gry i rozpoczęła się dwugodzinna zabawa. Drugoklasiści odkryli, że te gry to świetna zabawa, czas na rozmowę w „realu”, dużo śmiechu   i spora dawka myślenia. Dwie godziny minęły jak chwila. I największe odkrycie, że tych gier jest baaardzo dużo, i że to nie tylko warcaby i chińczyk.

Warto dodać, że nasi goście są wielkimi pasjonatami gier, uczestniczą w spotkaniach z grami na terenie województwa świętokrzyskiego, rokrocznie bywają na imprezie Sabat Fiction Fest na Targach Kielce. Impreza ta to święto gier komputerowych, planszowych, figurkowych, RPG. W  ramach tego festiwalu odbywają się także prelekcje  i spotkania z pisarzami fantasy science-fiction, które nam polecali.

Naszym gościom bardzo serdecznie dziękujemy za poświęcony czas.

 

 

 

 

 

Czarnym szlakiem do rezerwatu „Milechowy”

      Nareszcie pogoda dopisała i uczniowie ze szkoły w Bukowie mogli wyruszyć na kolejną wyprawę w ramach hasła „Podreptać po świętokrzyskich szlakach”.

    Wyposażeni w dobry humor, wygodne buty i prowiant, wyruszyliśmy tuż po godzinie 9 rano. Pogoda  dopisywała nam od samego początku. Bezchmurne niebo, śpiewające ptaki , budząca się do życia przyroda i nasze radosne  buzie  dodawały nam energii. Byliśmy ciekawi finalnego miejsca.  W końcu rezerwat „Milechowy” położony jest najbliżej naszej szkoły, a jest przez nas zupełnie nieznany. Maszerowaliśmy wzdłuż południowych stoków Góry Grabowej ( 297,6 m.n.p.m) i Góry  Jeziornej (300,5 m.n.p.m) , gdzie zbocza były porośnięte niezliczoną ilością przylaszczek. Jakże spektakularny widok – niebieskie runo lasu! Aparaty poszły w ruch i oczywiście krótka lekcja nt. wpływu światła słonecznego na biocenozę lasu. Napełnieni wiedzą i nasyceni widokiem niebieskich przylaszczek podreptaliśmy dalej. Mieliśmy za sobą 3 km, kolejne 8 przed nami. Krok za krokiem i dotarliśmy do doliny rzeki Łososiny. Popularnie nazywanej Wierną Rzeką, oczywiście nazwę tą zawdzięczamy Stefanowi Żeromskiemu. A że „wierna” mogliśmy się sami o tym przekonać, gdy nasz kolega Antoś, stojąc na moście wypuścił z rąk swoją czapkę. Na próżno były nasze wysiłki w celu jej pochwycenia. Nurt rzeki zabrał ją bezpowrotnie!

Po krótkim odpoczynku weszliśmy na szlak czarny, który doprowadził nas do serca rezerwatu. Cudowne miejsce! Wąwóz ciągnący się na długości 300 metrów, wypreparowany został w wapiennych skałach Góry Milechowskiej. Ściany wąwozu osiągają wysokość 20 metrów w stosunku do dna. Największą jednak dla nas atrakcją okazała się jaskinia „Piekło Milechowskie” do której musieliśmy się wspinać po dość stromym zboczu. Widok z niej był rewelacyjny.  Mogliśmy też zobaczyć naprzeciwko wejścia do jaskini, na skalnym ostańcu krzyż, który upamiętnia Kazimierza Brauna, polskiego pilota, który zginął w katastrofie lotniczej w 1920 roku. Krzyż ten ufundował jego brat Juliusz Braun -założyciel rezerwatu. Miejsce unikatowe, piękne, warte zobaczenia a tak bardzo nieznane. Po godzinnym pobycie  w „kanionie” wyruszyliśmy w powrotną drogę. Podczas naszego marszu Paweł liczył nam długość trasy, Olek porządkował grupę a Dawid kontrolował tempo marszu.

Podczas naszej wyprawy przedreptaliśmy 23 kilometry, zdobyliśmy 25 punktów do odznaki „Turysta Przyrodnik” i mamy satysfakcję, że mogliśmy miło spędzić czas.

                                                                                  Sławomira Jambor

                                                                                                                                                                                           Barbara Smól

 

 

 

 

 

 

 

Klasy IIab gimnazjum w Ośrodku Myśli Patriotycznej w Kielcach

 

 

 

 

 

 

 

 

Z wizytą w „Leśnej Oazie”

„To człowiek człowiekowi potrzebny jest do szczęścia….”

 

            Dnia 12 marca 2018r grupa wolontariuszy, należących do Szkolnego Koła Wolontariatu „Pomocna dłoń”, z Zespołu Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Bukowie, gościła z wizytą
 w Pielęgniarskim Domu Opieki w Czerwonej Górze. Młodzież zabrała ze sobą własnoręcznie wykonane kwiaty i kartki okolicznościowe, dobry humor, a także sporą dawkę muzycznych wrażeń. Uczniowie przygotowali klimatyczny występ „ Składanka o miłości” – wspólnie
z seniorami wysłuchaliśmy nastrojowych melodii, melancholijnych
 i zabawnych wierszy…o życiu, miłości i wspomnieniach.

      Na twarzach  podopiecznych jak i występujących można było dostrzec wzruszenie.  Wspólne odśpiewanie sto lat , rozmowy, zdjęcia, a przede wszystkim ciepłe i miłe przyjęcie zarówno przez seniorów i personel rozwiały wszelkie obawy. Dzięki uprzejmości pani dyrektor uczniowie mieli także okazję bliżej poznać i obejrzeć miejsce, w którym mieszkają podopieczni placówki.

      Wydawałoby się, że młodych i starszych dzieli wiek i upływający czas…. Jednak jest coś, co scala i łączy – to międzypokoleniowa więź, oparta na wzajemnej ciekawości, empatii i szacunku. Niezależnie od wieku i ilości zmarszczek, pragnienie życia i obcowania z drugim człowiekiem pozostaje wciąż takie same….

Opiekunowie Szkolnego Koła Wolontariatu

Aneta Banaś i Dorota Wijas

 

 

 

 

Podreptać po świętokrzyskich szlakach

„Skałki Piekło pod Niekłaniem” i „Gagaty Sołtykowskie” - niesamowite rezerwaty

 w gminie Stąporków!

PIĘKNE – NASZE  - ŚWIĘTOKRZYSKIE!

To już czwarte wyjście w teren uczniów ze szkoły w Bukowie w ramach hasła „Podreptać po świętokrzyskich szlakach”. Co było naszym celem? Otóż poznanie perełek przyrodniczych  gminy Stąporków.

Wyruszyliśmy na spotkanie z przygodą o godzinie 9 i po ok. 50 km dotarliśmy do Stąporkowa, gdzie obowiązkowym punktem było zobaczenie największego na świecie pomnika kaloryfera, nawiązującego do wspaniałych tradycji przemysłowych miasta. Kilka zdjęć, trochę szaleństwa na śniegu, obowiązkowo podbicie książeczek w pobliskim Domu Kultury i czas wyruszyć dalej. Po drodze zatrzymaliśmy się we wsi Odrowąż , wysłuchaliśmy krótkiej informacji o przebogatej historii miejscowości, a następnie udaliśmy się w stronę parkingu w Niekłaniu Wielkim. W tym miejscu pozostawiliśmy nasz samochód i powędrowaliśmy drogą leśną            w kierunku rezerwatu. Po około 200 m natknęliśmy się na źródełko – wywierzysko Biały Stok, które jest początkiem rzeki Kamiennej. Początkowo szliśmy niebieskim szlakiem a następnie ścieżką edukacyjną oznaczoną na zielono. Przed nami był 2 kilometrowy odcinek drogi. Wzdłuż całej trasy ustawionych było wiele tablic informacyjnych, więc co pewien odcinek zatrzymywaliśmy się, aby zaczerpnąć trochę ciekawych informacji. Po kilkudziesięciu minutach marszu dotarliśmy do celu. Przed nami ukazał się najpiękniejszy odcinek rezerwatu „Skałki Piekło pod Niekłaniem”. Miejsce to zachwyciło nas ciekawymi formami skalnymi. Wyglądały one jak urwiska, stoły, kazalnice, kominy i grzyby skalne. Mieliśmy niezłą frajdę w odkrywaniu kolejnych skałek i malowniczych zakamarków. Po półgodzinnym odpoczynku, wzmocnieni kanapką i ciepłą herbatą z termosu, podreptaliśmy w kierunku parkingu, skąd autobusem pojechaliśmy na zwiedzanie kolejnego rezerwatu „Gagaty Sołtykowskie”.  Krajobraz tego miejsca był bardzo odmienny od poprzedniego, bo to kraina gadów – tytanów. Pod drewnianą wiatą oglądaliśmy ślady stadnego życia dinozaurów- zauropodów i tropy największego dinozaura drapieżnego allozauroida. Rozległe wyrobisko dawnego kamieniołomu,  w którym to pozyskiwano glinkę ceramiczną, przypominało trochę krajobraz księżycowy. Po zwiedzeniu  tego niezwykłego miejsca, było trochę czasu na zimowe szaleństwa. Czysty, bielutki śnieg zachęcał do zabawy, niestety  to co sprawia największą radość  szybko się kończy i trochę żal wracać. Tym razem przeszliśmy nieco krótszą trasę, bo ok. 8 kilometrów ale zdobyliśmy 27 pkt. do odznaki Turysta Przyrodnik.

                                                                                                                                                                                               Sławomira Jambor

                                                                                                                                                                                               Barbara Smól

 

 

 

 

 

 

 

 

HELLO, CIAO, MEHRABA

 

Regionalne Centrum Wolontariatu to najbardziej aktywna w województwie świętokrzyskim i jedna z najaktywniejszych w Polsce organizacja przyjmująca i wysyłająca na Wolontariat Europejski. Na zaproszenie Pani Barbary Smól, szkoła w Bukowie gościła studentów  w ramach programu Erazmus+, którzy prowadzili  zajęcia w formie wolontariatu. Byli to przedstawiciele czterech krajów europejskich: Samvel Kirakosyan z Armenii, Yuliia Tsyban z Ukrainy,  Cristiano Fiore z Włoch oraz Asli Marasli i Cuma Sari z Turcji. Studentom daje to możliwość pracy dla organizacji w innym kraju przez okres do 12 m-cy, zdobywanie nowych umiejętności, nowych znajomości, poznanie nowego języka i innej kultury. Dla uczniów to  czas dzielenia się swoimi pasjami, odkrywania tego, co nas interesuje i czym chcemy się zająć w przyszłości. Przeprowadzili oni cykl lekcji kulturowych dotyczących ich rodzimych krajów. Zajęcia były prowadzone w języku angielskim i każda klasa miała możliwość pogłębić swoją wiedzę nie tylko językową, ale i historyczno-kulturową. Lekcje urozmaicone były quizami, grami, animacjami językowymi oraz krótką nauką prostych wyrażeń w rodzimych językach naszych gości. Zajęcia bardzo się uczniom podobały i z niecierpliwością wyczekiwali kolejnych spotkań. Ostatnie grudniowe spotkanie poświęcone było tradycjom i zwyczajom świąteczno-noworocznym  w krajach naszych studentów. Jedna z uczennic Julia Janowska przygotowała krótką prezentację przedstawiającą nasze zwyczaje i tradycje. Naszym gościom wręczyliśmy przygotowane własnoręcznie kartki z życzeniami oraz poczęstowaliśmy tradycyjnym świątecznym ciastem które przygotowała jedna z mam naszych uczniów. Ciasto makowe smakowało wybornie. Mamy nadzieję, że nasz kraj i nasza szkoła w Bukowie będzie mile wspominana przez gości zagranicznych.

 

 

 

 

 

 
   

 

 

Podreptać po świętokrzyskich szlakach

Przez piekielne otchłanie ku żeromszczyźnie !

 

      To już kolejna wędrówka uczniów ze szkoły w Bukowie w ramach hasła „Podreptać po świętokrzyskich szlakach”. Tym razem wyruszyliśmy zobaczyć osławiony legendami „Diabelski Kamień” na Klonówce. Naszą podróż zaczęliśmy od pięknie położonego  Masłowa . Pogoda na pierwszym odcinku szlaku nas nie rozpieszczała. Mglisto, mrocznie,  trochę deszczowo, ale i tajemniczo. My jednak ciekawi terenu ruszyliśmy na poszukiwanie nowych doświadczeń i przygód. Pierwszym punktem było zdobycie najwyższego szczytu Pasma Masłowskiego – Klonówki (473 m. n.p.m.). Tu chwila odpoczynku na tarasie widokowym i dalej podreptaliśmy                w kierunku wschodnim. Nasze zwiadowczynie : Kalina Mietelska i Wiktoria Słabisz pilnowały szlaku, analizowały teren i nadawały kierunek marszu. Po pewnym czasie przed nami ukazała się skalista góra nazwana „Diabelskim Kamieniem”. Według legendy, skałę zrzuciły diabły, przelatujące w stronę klasztoru na Świętym Krzyżu. Jeszcze do dziś, można dojrzeć ślady pazurów na czarciej skale. Ponieważ ciągle „siąpiło” z nieba, poprosiliśmy św. Scholastykę o zmianę pogody i o dziwo… od tego momentu nastąpiła zmiana aury.  I jak tu nie wierzyć w przedziwne moce świętych! Dalszą wędrówkę odbyliśmy w słońcu. Po drodze spotkaliśmy grupę młodych ludzi, którzy tak jak my wyruszyli na poszukiwanie nowych przygód i wrażeń. Zdobyliśmy kolejną górę Pasma Masłowskiego – Dąbrówkę       i zobaczyliśmy największą rosnącą w regionie świętokrzyskim paproć – orlicę pospolitą. Tu na wzniesieniach osiągała wymiar ponad     2 m - imponujące!. Ale od tego momentu zaczął się najtrudniejszy odcinek szlaku. Duża deniwelacja terenu, śliskie podłoże, dywan mokrych liści grabowo – bukowych wzbudziły w nas wiele emocji. Ale przecież o to chodzi, żeby było „ pod górę”, w końcu nasza grupa to ludzie wytrwali i odważni. Krótki instruktaż sposobu przejścia stoku,  i ….. daliśmy radę J. Po dojściu do Przełomu Lubrzanki ( najpiękniejszej doliny świętokrzyskiej) zmieniliśmy wędrówkę ze szlaku czerwonego na niebieski, który doprowadził nas do Ciekot, miejsca, w którym swoje dzieciństwo spędził piewca regionu świętokrzyskiego Stefan Żeromski. W tym miejscu mogliśmy zobaczyć Łysicę i ukochaną „górę domową” Żeromskiego - Radostowę. 

Podczas naszej wyprawy dowiedzieliśmy się wiele ciekawostek o tym regionie, nauczyliśmy się wędrować po terenie z mapą, zobaczyliśmy różnicę trudności terenowych między Pasmem Zelejowskim a Pasmem Masłowskim. Wiemy, jak ważną rolę odgrywa odpowiedni ubiór i buty, w których wędrujemy. Ponadto zdobyliśmy 20 pkt. do odznaki „Turysta Przyrodnik” i 9 pkt. Górskiej Odznaki Turystycznej. I ciągle nam mało! Kolejne przygody przed nami.J

 

 

 

                                                                                                                                                                               Sławomira Jambor – przewodnik świętokrzyski

                                                                                                                                                                                                               Barbara Smól

 

 
 
 
 
 

 

Przez Pasmo Łysogórskie

 

      W dniu 21 października 2017 uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Bukowie mieli okazję poznać fragment najciekawszego pasma Gór Świętokrzyskich jakim są Łysogóry. Na zwiedzanie wyruszyliśmy z najwyżej położonej miejscowości województwa świętokrzyskiego Huty Szklanej. Przy wejściu do Puszczy Jodłowej zapoznaliśmy się z regulaminem ŚPN i ruszyliśmy na ścieżkę edukacyjną  Huta Szklana – Łysa Góra.

Wędrowaliśmy wśród lasów starej puszczy, podziwiając piękno przyrody, majestatycznie  rosnące jodły i  buki. Obserwowaliśmy dużą ilość martwych i powalonych drzew. Na szczyt Łysej Góry dotarliśmy po ok. 50 minutach. Cały czas świeciło nam słonko, przebijając się przez korony drzew. Do tego poranne, ustępujące mgły tworzyły tajemniczy klimat w tych prastarych górach. Po osiągnięciu szczytu Łysej Góry, udaliśmy się na platformę widokową skąd rozciągał się cudowny widok na najbardziej spektakularne gołoborze w Polsce zwane im. prof. Romana Kobendzy i oczywiście falujące pola, łąki, pobliskie pasma, wzniesienia i doliny. Kolejnym poznanym miejscem była Bazylika Mniejsza pw. Trójcy Świętej i sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego. W kościele podziwialiśmy obrazy pędzla F. Smuglewicza nawiązujące do historii i legend tego niezwykłego miejsca, a w budynkach klasztornych przechadzaliśmy się średniowiecznymi krużgankami. Po zwiedzeniu wszystkich atrakcji Świętego Krzyża powędrowaliśmy Drogą Królewską do Nowej Słupi. O walorach przyrodniczo – historycznych naszego regionu opowiadał  przewodnik i pasjonat Gór Świętokrzyskich, autor przewodników po województwie  p. Jacek Dopieralski.

Wycieczka była zorganizowana i sponsorowana przez Agencję Turystyki Geo Travel.

                                                                                                                                    Sławomira Jambor

 

 

 
 
 
 

 

Podreptać po świętokrzyskich szlakach

Szkoła Podstawowa w Bukowie

 Rozpoczęliśmy cykl wycieczek po regionie świętokrzyskim w ramach Szkolnego Klubu Turystyki Pieszej. Co jest naszym celem?  Otóż…  poznanie rodzimych gór, poznanie form ochrony przyrody i  zasad wędrowania po obiektach chronionych, zachęcenie do aktywnego wypoczynku i  obcowania z przyrodą, nauczenie się wędrowania z mapą i korzystania z kompasu. Ponadto zdobywamy wiedzę….  jak się przygotować do wędrówki?, jak bezpiecznie wędrować?, jak odczytywać znakowanie szlaków turystycznych? i oczywiście zdobywamy odznaki „Turysta przyrodnik ” i GOT.

       Pierwszy nasz wyjazd to … „Świętokrzyska Orla Perć” czyli przez Pasmo Zelejowskie . Naszą wędrówkę rozpoczęliśmy od jaskini zwanej Piekłem Skibskim będącej pomnikiem przyrody. Następnie nasza trasa biegła niebieskim szlakiem przez rezerwat Góry Żakowej aż do ścieżki archeo – geologicznej u podnóża Góry Zelejowej, tu po krótkim odpoczynku wspinaliśmy się w górę do dawnego kamieniołomu, gdzie pozyskiwano tzw. „różankę zelejowską” . Trawersując granią mogliśmy oglądać panoramę Góry Zamkowej , Grzyw Korzeczkowskich czy Grząbów Bolmińskich od południa , natomiast od północy rozciągał się piękny widok na Pasmo Zgórskie, Oblęgorskie i Wzgórza Tumlińskie. Kilometrowy odcinek rezerwatu Góry Zelejowej należy do najtrudniejszych szlaków województwa świętokrzyskiego, jednak dzieciom dostarczył najwięcej wrażeń. Najczęściej powtarzane słowa to: „ale emocje!”. Po dojściu do Marmurołomu na Górze Zelejowej skierowaliśmy się na szlak czerwony, który doprowadził nas do rezerwatu Jaskinia Raj. Pokonaliśmy odcinek ok. 9 km. Zdobyliśmy 29 pkt. do odznaki „Turysta Przyrodnik” i 9 pkt. do Górskiej Odznaki Turystycznej J. Spędziliśmy razem 6,5 godziny bez komputera    i facebooka. Razem na rozmowie, na wędrówce i wzajemnej pomocy. Kolejny kierunek? … już wiemy !. JJJ

 

 

                                                    Sławomira Jambor – przewodnik świętokrzyski

                                          Barbara Smól

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wycieczka klas I PG do Krakowa

 

 

 

 

 

 

 

Przedsmak wakacji

 

 

Fajnie jest tym, którzy wakacje mają jeszcze przed wakacjami. W tym roku  a dokładnie od 10 do 12 maja 2017 r.        41 uczniów  z  klasy IIa, IIIa, IIIb ze   Szkoły Podstawowej w Bukowie  pod czujnym okiem pań:Joanny Bebel, Małgorzaty Bały,  Elżbiety Giemzy i Urszuli Stefańczyk przekroczyli granice swoich miejscowości, by jeszcze przed wakacjami zasmakować kontaktu z naturą.

Większość uczestników po raz pierwszy w  życiu opuszczała  swoich rodziców. Otuchy dodała im pani Dyrektor, która  serdecznie pożegnała wszystkich.

Uczestniczyli  w 3 – dniowej  „Zielonej Szkole” w Pieninach. Dzieci miały okazję wypocząć w urokliwej  miejscowości, poznać przyrodę Pienińskiego Parku Narodowego         i zdobyć doświadczenie w górskich wspinaczkach. Gościli we wspaniałym Pensjonacie Szczepaniakówkaw miejscowości Niedzica Zamek, gdzie wszyscy  spędziliniezapomniane chwile.W ośrodku czekały nie tylko ładne pokoje,   a przede wszystkim smakowite posiłki, zawsze życzliwy personel i wymarzona pogoda.

Już pierwszego dnia po  obiedzie uczestnicy mieli okazję płynąć statkiem „Halny” pomiędzy dwoma zamkami po Jeziorze Czorsztyńskim.Przy udziale  przewodniczki pani Janiny Piszczek zwiedzili ruiny zamku Czorsztyńskiego, gdzie ciekawostką okazał się endemit - pięknie kwitnący pszonak pieniński . Później pomaszerowali na Halę Majerz do bacówki i porozmawiali z bacą o regionalnym wyrobie oscypek.

W drugim dniu pobytu  odwiedzili uzdrowiskowe miasto Szczawnicę, gdzie obejrzeli pawilon Pienińskiego Parku Narodowego i zwiedzili wystawę pt.  „ Cztery pory roku            w Pieninach”. Nie obyło się bez wędrówki przez Wąwóz Homole, relaksacyjnego odpoczynku na placu zabaw na Bukowinkach. Niezapomnianym przeżyciem kończącym wizytę w wąwozie był zjazd kolejką krzesełkową.  Dzielni wędrowcy zakończyli dzień wspaniałymi tańcami w rytmie dyskotekowej muzyki , którą samodzielnie opracowali i odtworzyli na profesjonalnym sprzęcie.

Trzeciego dnia pobytu była piesza wycieczka i zwiedzanie zamku w Niedzicy. Na Zaporze Czorsztyńskiej podziwiali piękne widoki, chociaż na krótką chwilę musieli założyć peleryny przeciwdeszczowe. Tego dnia również w drodze powrotnej zwiedzili Sromowce Niżne       z widokiem pięknych i okazałych Trzech Koron.

Czas minął bardzo szybko i do domu wrócili uśmiechnięci i zadowoleni z mnóstwem miłych wspomnień.

            Dyrekcja Zespołu Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Bukowie wraz z uczestnikami i opiekunami „ Zielonej Szkoły” oraz  rodzicami uczniów pragnie serdecznie podziękować sponsorowi wyjazdu – Zarządowi Spółki „ Lhoist” z Bukowy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIEŃ HISZPAŃSKO-ANGIELSKI W KLASIE IA

6 czerwca 2016r. w  klasie Ia odbył się Dzień Europejski. W tym dniu dzieci oglądały pokaz slajdów na temat Anglii oraz zapoznały się z kulturą oraz obyczajami tam panującymi. Podróż po Anglii rozpoczęły od zapoznania się z głównymi symbolami Anglii, takimi jak: Big Ben, London Eye, Pałac Buckingham, Stonehenge czy Tower Bridge.  Z zaciekawieniem oglądały również zdjęcia środków komunikacji miejskiej wykorzystywanych w Anglii: czerwonych piętrowych autobusów oraz czarnych taksówek. Na koniec naszej wycieczki zaprosiła nas ,,królowa Elżbieta ‘’na angielskie śniadanie -jajecznicę z bekonem oraz przepyszną herbatkę. W dalszą podróż wybraliśmy się ogromnym balonem. Już z daleka było słychać hiszpańskie rytmy. Dzieci poprzebierane w stroje powitały  Hiszpanię. Poznały położenie geograficzne tego kraju na mapie, poznały flagę, stolicę, dowiedziały się o panującej rodzinie królewskiej. Wszyscy odczuli gorący klimat Hiszpanii i mogli posmakować tradycyjnych potraw hiszpańskich. Gorący klimat tego kraju nie tylko wiąże się z pogodą, ale i gorącym flamenco. Dziewczynki  zatańczyły  z wachlarzem przy akompaniamencie gitary. Zaprezentowały się  do piosenki pt.”Desperado”. Hiszpania nierozerwalnie wiąże się corridą. Chłopcy mogli na scenie powalczyć z ogromnym i rozwścieczonym byczkiem. Śmiechu było co nie miara.

Pierwszakom ten dzień bardzo się podobał i prosili o więcej takich podróży.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Wigilijne spotkanie w klasie Ia

"Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy,
Dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory.
Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich.
Dzień, który już każdy z nas zna od kołyski.
Jest taki dzień, tylko jeden raz do roku...."

Ta wzruszająca pieśń i blask kolorowej choinki wprowadził uczniów klasy Ia w niecodzienny nastrój oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia.     18 grudnia w świątecznie udekorowanej świetlicy odbyło się spotkanie świąteczne.

W wielu krajach święta Bożego Narodzenia są jednym z ważniejszych wydarzeń roku - czasem niepowtarzalnym, pełnym radości i szczodrości, niosącym ciszę i skupienie. Nigdzie obyczaje świąteczne nie są szablonem; wszędzie są odrębne, bogate w tradycje i zwyczaje...

Na początku naszego spotkania udaliśmy się,, samolotem”  w podróż do innych państw, aby poznać tamtejsze tradycje i obyczaje. Do Polski wróciliśmy ,,pociągiem”, gdzie czekała na nas niespodzianka.  Było to pieczenie pierników. Poznaliśmy etapy tworzenia  ciastek                                  i pierników. Wałkowaliśmy ciasto, wycinaliśmy wzory. Po upieczeniu każdy z nas sam udekorował ciastko. Upieczone i jeszcze ciepłe pierniki zjadaliśmy z ochotą. Wyszły nam wyborne wypieki.

Następnie przygotowaliśmy dla rodziców inscenizację wierszy i piosenek o tematyce świątecznej i zimowej. Przypominało ono o wymowie                  i symbolice tak bardzo oczekiwanych corocznie Świąt. Deklamowane wiersze i teksty przeplatały się z pięknymi polskimi kolędami. Z rodzicami składaliśmy sobie życzenia. Miło było zasiąść do nakrytych słodkościami stołów. Wspólne spotkanie dostarczyło wszystkim wiele radości.

 

 

Mikołaj w klasie Ia

W dniu 7grudnia spełniło się marzenie dzieci z klasy I –  SPOTKANIE ZE ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM.
Z niecierpliwością i ekscytacją czekaliśmy na tę niezwykłą chwilę. Czerpiąc radość z pięknej grudniowej aury poszliśmy na spacer do lasu. Nagle zauważyliśmy dziwnego gościa jadącego samochodem. Był to Mikołaj. Po serdecznym przywitaniu, dzieci zaprosiły go do klasy. Następnie zaprezentowały piosenki dedykowane sympatycznemu Mikołajowi. Rozradowany Mikołaj wszystkich obdarował prezentami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót