Szkoła Papieska w Bukowie uczciła kończący się Rok Świętego Jana Pawła II, organizując I Gminno-Parafialny Konkurs Plastyczny „Madonny Papieskie”.

Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom artystycznym dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy, w Zespole Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Bukowie zorganizowano Konkurs Plastyczny „Madonny Papieskie” , w którym wzięło udział 18 uczniów z klas IV-VIII.

Uczestnicy konkursu wykazali się ogromną kreatywnością podczas przedstawiania wizerunków Maryi, bliskich sercu naszego umiłowanego Ojca Świętego Jana Pawła II. Prace były  ciekawe i starannie wykonane, toteż wyłonienie zwycięzców przez Komisje Konkursową w składzie: Ks. Proboszcz Parafii Bukowa - Tadeusz Siciarski, Wójt Gminy Krasocin – p. Ireneusz Gliściński, p. dr – Ewa Szczecińska, p. Anna Pawelec reprezentująca Bibliotekę Publiczną w Krasocinie, p. Grzegorz Szymański z „Ostoi Dworskiej” w Leśnicy, było bardzo trudne.

Ostatecznie:

I miejsce zajął Wiktor Szczepańczyk ze SP w Cieślach,

II miejsce : Roksana Kupczyk ze SP w Cieślach

                    Julia Piwońska ze SP w  Olesznie

                    Adam Wolski ze SP w Krasocinie

III miejsce: Nadia Bebel ze SP w Bukowie.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody ufundowane przez Dyrekcję naszej Szkoły.

 

 

 

 

 

 

 Powrót