„W neolitycznych kopalniach krzemienia pasiastego”

 W środę 5 października 2016 roku uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Bukowie wybrali sięna wycieczkę do Krzemionek (błędnie nazywanych Opatowskimi) położonych 8 km na północny – wschód od Ostrowca Świętokrzyskiego. Kopalnie krzemienia pasiastego to jedne z najcenniejszych zabytków archeologicznych Polski i jedne z najważniejszych na świecie zabytków pradziejowego górnictwa. Naszą wędrówkę rozpoczęliśmy od zwiedzania Muzeum Archeologicznego, w którym to zgromadzone muzealia reprezentują wszystkie epoki od najstarszych śladów bytności człowieka na tym terenie w starszej epoce kamienia, po czasy nowożytne (m.in. kultura pucharów lejkowatych, kultura amfor kulistych czy cmentarzysko kultury przeworskiej). „Przewodnikami” po wystawie są ślimaki, zwierzęta zamieszkujące Ziemię od milionów lat. One też posłużyły do przedstawienia wystawy w formie wirtualnej, geometrycznej przestrzeni. Po zapoznaniu się z walorami przyrodniczymi Rezerwatu „Krzemionki” zeszliśmy z przewodnikiem do kopalni krzemienia pasiastego. Wędrując podziemnymi chodnikami, mogliśmy zobaczyć, w jaki sposób tysiące lat wcześniej nasi przodkowie wydobywali ten piękny i niezwykle cenny surowiec. Przeszliśmy trasę długości 500m i zeszliśmy na głębokość 11 m. Widzieliśmy świetnie zachowane wyrobiska pradziejowe i zapoznaliśmy się z geologią regionu.

Byliśmy dumni z tego miejsca, ponieważ podziemna trasa turystyczna w Krzemionkach jest jedynym tego typu obiektem na świecie otwartym dla szerszej publiczności.

Na koniec naszego zwiedzanie jeszcze krótkie spojrzenie na zrekonstruowaną wioskę neolityczną ukazującą warunki życia ludzi neolitu. Naszą wycieczkę zakończyliśmy zakupem krzemienia pasiastego (i tu miłe zaskoczenie – krzemień, który zakupujemy pochodzi z okolic Małogoszczy … czyżby z kopalni wapienia jurajskiego Lhoist?

 (informuje o tym tabliczka przy ladzie sklepowej). Nasza wycieczka odbyła się dzięki wsparciu finansowemu Lhoist Bukowa za co serdecznie dziękujemy.

 

                                                                                               Opiekunowie.

                                                                                                S. Jambor i E. Struska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót