Obchody 100-lecia Harcerstwa na terenie
hufca Szczekocińsko – Włoszczowskiego

W dniach od 21-23 października  2016 r. 8 zuchów i 16 harcerzy - członków ZHP z Zespołu Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II  w Bukowie pod opieką swoich drużynowych uczestniczyło w biwaku „Sto lat harcerskiej służby”  w Szczekocinach. Biwak ten związany był  z  obchodami  100 – lecia Harcerstwa na Ziemi Szczekocińsko – Włoszczowskiej.

Po zakwaterowaniu w szczekocińskiej szkole i wspólnej kolacji odbył się uroczysty apel. Pierwszym zadaniem dla wszystkich drużyn było zaprezentowanie się podczas wieczornego świecowiska - „Harcerskich wspomnień czar”. Każda drużyna wg własnego pomysłu przedstawiała swoje środowisko, z którego pochodzi:  pląsem, piosenką, czy gawędą. Później Jak przystało na harcerzy  wspólnie pożegnaliśmy  dzień.

Sobota była dniem oficjalnych obchodów stulecia. Po przywitaniu dnia, porannej toalecie, pysznym śniadaniu druhowie wzięli  udział w grze miejskiej „Zawiszacy – tropem powstańczej przesyłki”. Wszyscy  bardzo dobrze poradzili sobie z odszukiwaniem  zaznaczonych na mapie ulic w Szczekocinach, które miały swoje odpowiedniki w ulicach powstańczej Warszawy. Natomiast oficjalna część  uroczystości rozpoczęła się od Mszy Świętej w miejscowym kościele,  po której poczty sztandarowe, delegacje szkół, zaproszeni goście i harcerze przy asyście orkiestry dętej przemaszerowali pod pomnik harcerski, gdzie  odbył się Apel Stulecia. Druhowie ze Szkoły Papieskiej w Bukowie wspaniale prezentowali się w  harcerskich mundurach, dlatego też pełnili wartę i stanowili poczet flagowy, oraz składali kwiaty pod pomnikiem harcerskim. Następnie wszyscy zaproszeni goście zostali zaproszeni do zwiedzanie wystawy historycznych zdjęć, plakietek i pamiątek  z dziejów harcerstwa na szczekocińsko - włoszczowskiej ziemi.  Po obiedzie odbył się wspaniały Koncert „Harcerze mieszkańcom Szczekocin” prezentujący dorobek artystyczny drużyn harcerskich, miejscowych szkół i przedszkoli.  Jak przystało na spotkanie zuchów, harcerzy i zaproszonych gości, śpiew harcerskich piosenek jeszcze długo rozlegał się po okolicy. Wieczorem druhowie bawili się na wspaniałej harcerskiej  dyskotece. 

Wspaniały harcerski biwak zakończył się Pożegnalnym Apelem, na którym podsumowano wykonanie przez harcerzy zadania i wręczono nagrody.

 

 

 

Powrót