Projekt "Zuchy i harcerze to jedna rodzina-kontynuacja" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Warsztaty edukacyjne w Gospodarstwie Agroturystycznym "Ostoja Dworska" w Leśnicy na temat:

"Pola, lasy, rzeki to obraz naszej małej Ojczyzny"

W piękną, majową sobotę zuchy i harcerze z Zespołu Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Bukowie wybrali się wspólnie z opiekunkami i p. Grzegorzem Szymańskim - koordynatorem d/s edukacji ekologicznej  na  majówkę - wędrówkę.
Po ustaleniu przed wyjściem reguł zachowania się na zajęciach w terenie wyruszono na szlak turystyczny. Warsztaty edukacyjne  miały na celu  ukazanie różnorodności krajobrazu, uchwycenie cech charakterystycznych dla danego miejsca, ukazanie elementów składowych krajobrazu, przygotowanie dzieci do opieki nad wartościowymi elementami krajobrazu w najbliższym otoczeniu, zrozumienie roli człowieka w środowisku przyrodniczym oraz kształtowanie umiejętności służacych zdobywaniu wiedzy.
Bardzo ciekawym doświadczeniem na trasie okazało się miejsce  przekraczania granicy  Gminy Krasocin i Gminy Małogoszcz ( jedną nogą na terenie jednej gminy, a drugą nogą na terenie drugiej gminy).
Uczestnicy po odbytym marszu samodzielnie pod kierunkiem przewodnika  opracowywali grę planszową tzw. "Ekologiczną mapę omawianego krajobrazu", czyli wykonaną własnoręcznie stylizowaną mapę  z zaznaczonymi najciekawszymi obiektami przyrodniczo - kulturowymi, jakie napotkali na trasie.
Niespodzianką za wspaniałe pokonanie szlaku z Bukowy do Leśnicy  było ognisko z pieczeniem kiełbasek. Gospodarz przygotował również  zabawę "Szukamy skarbów" na terenie Gospodarstwa Agroturystycznego "Ostoja Dworska". Najbardziej spostrzegawczymi okazali  się jednak  przedstawiciele drużyny harcerskiej: Adam Wijas, Iza Telka i Krystian Jarząb, którzy na pamiatkę dostali odnalezione, drewniane skarbonki.
Za najciekawszą mapę ekologiczną p.Grzegorz Szymański wyróżnił Wiktorię Kwapisz i podarował jej na pamiątkę  wykonanego z trawy "cudaka"
Na zakończenie wyprawy druhenki i druhowie wspólnie "poharcowali" na polanie w Ostoi Dworskiej. 
Przedsięwzięcie odbyło się w ramach projektu "Zuchy i harcerze to jedna rodzina - kontynuacja" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, który realizowany jest w ZPO w Bukowie od 1 marca 2011 roku.

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Powrót
Ostatnia aktualizacja: