Projekt "Zuchy i harcerze to jedna rodzina-kontynuacja" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Spotkanie podsumowujące projekt pt. "Zuchy i harcerze to jedna rodzina - kontynuacja"

Dnia 3 lutego 2012 r. zuchy i harcerze z Zespołu Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Bukowie spotkali się  na uroczystym podsumowaniu  projektu "Zuchy i harcerze to jedna rodzina - kontynuacja", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Na spotkaniu obecni byli: Wójt Gminy Krasocin p. Ireneusz Gliściński, przedstawiciele Komendy Hufca Szczekocińsko - Włoszczowskiego: dh hm Cezary Huć, dh hm Roman Kaczmarek, dh  hm Ewa Huć, przedstawiciel Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego "Integracja i rozwój" w Kielcach - doradca kluczowy - p. Marek  Kowalski,  kierownik Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Krasocinie p. Irena Kuśmierczyk, przedstawiciele  władz lokalnych - radni  z Bukowy p. Alicja Dyrda i p. Władysław Skrzyński,  koordynator  ds. edukacji ekologicznej i zarazem gospodarz Gospodarstwa Agroturystycznego "Ostoja Dworska" w Leśnicy p. Grzegorz Szymański,  delegacja Grupy Przysposobienia Obronnego "Orlęta Poland Comando" z Małogoszcza na czele ze swoim szefem p. Jackiem Szymańskim, Dyrekcja  ZPO im. Jana  Pawła II w Bukowie p. Agata Kapelusz - Derejska i p. Barbara  Czekaj, nauczyciele i  pracownicy  naszej szkoły,  jak również  beneficjenci, czyli zuchy  i harcerze, oraz  ich rodzice.
Na wstępie  kierownik projektu dh Joanna Bebel przywitała wszystkich zebranych i przedstawiła przebieg uroczystości. Koordynator ds. merytorycznych dh Ewa Terpic rozpaliła wspólnie z gośćmi  świecowisko i zaśpiewała kilka harcerskich piosenek a dh Ania Jamorska i dh Maciej Pawiński wzbogacili swoim komentarzem prezentację multimedialną dokumentującą realizację projektu. Był to dobry moment, by powspominać czas wspólnej zabawy i nauki 50 członków ZHP. Przy okazji zaproszeni goście przedstawili swoje opinie na temat tego przedsięwzięcia i pogratulowali autorkom projektu. Po wystąpieniach zakończono świecowisko i w kręgu przekazano sobie iskierkę przyjaźni. Na zakończenie wszyscy  zostali zaproszeni do wspólnej biesiady.

Dla przypomnienia w projekcie "Zuchy i harcerze to jedna rodzina - kontynuacja" zrealizowano następujące zadania:
-doposażenie nowo powstałej harcówki ( zakup ławeczek, regału, półek , wykonanie kominka)
-warsztaty edukacyjne w Gospodarstwie Agroturystycznym "Ostoja Dworska" w Leśnicy na temat: 
"Kultywowanie dawnych tradycji Świat Wielkanocnych"
"Pola, lasy, rzeki to obraz naszej małej ojczyzny"
"Drzewo od wieków dobrodziej człowieka"
"Kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia"
-biwak w charakterze obozu wojskowego  "Leśne czochranie"
- wyjazd tematyczny na zakończenie wakacji do Suchedniowsko - Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego
- złaz turystyczny w rocznicę Bitwy pod Małogoszczem
-spotkanie informacyjne i podsumowujące dla beneficjentów i ich rodziców

W trakcie realizacji projektu zuchy i harcerze  mogli skorzystać z różnorodnych i interesujących zajęć prowadzonych przez doświadczonych instruktorów ZHP dh. Joannę Bebel i dh. Ewę Terpic. Każdy uczestnik projektu otrzymał pamiątkowy długopis oraz bluzę  polarową  z logo ZHP.
Należy dodać, iż w poprzednim projekcie " Zuchy i harcerze to jedna rodzina" gromada zuchowa i drużyna harcerska zostały wyposażone w kompletne umundurowanie, które mieli okazję zaprezentować  dokładnie rok temu 28.02.2011r. na spotkaniu podsumowującym. 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Powrót
Ostatnia aktualizacja: