Spotkanie podsumowujące dla beneficjentów i ich rodziców

 

Spotkanie informacyjne

 

Wystąpienie Pani Dyrektor Agaty Kapelusz-Derejskiej                                   Przedstawienie zadań projektowych

Rozmowy rodziców o oczekiwaniach wobec projektodawców                                 Dyskusja beneficjentów o projekcie

Dyskusja beneficjentów                                                       Zbieranie informacji od rodzicówPowrót
Ostatnia aktualizacja: