MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ

28 marca 2018 w Zespole Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Bukowie odbył się Apel Wielkanocny, podczas którego uczniowie z klasy VII szkoły podstawowej pod opieką ks Andrzeja Dulnika i p. Ewy Terpic-Zając wraz z chórem szkolnym

p. Renaty Krawczyńskiej zaprezentowali Misterium Paschalne.                                                
    "Na początku wszystkich krzyży był ten jeden, Jego Krzyż."- to myśl przewodnia wystawionego misterium, które koncentrowało się wokół wydarzeń Wielkiego  Piątku - męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Celem misterium było wprowadzenie zebranych w tematykę Wielkiego Tygodnia i przeżywanie tego najstarszego i najważniejszego święta chrześcijańskiego.

Uczniowie wręczyli naszym księżom kwiaty z okazji zbliżającego się Dnia Kapłańskiego. Pani Dyrektor i ksiądz proboszcz Tadeusz Siciarski złożyli wszystkim uczniom, nauczycielom, pracownikom obsługi i ich rodzinom życzenia świąteczne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Powrót