Święto Konstytucji 3 Maja

Konstytucja 3 Maja (właściwie Ustawa Rządowa z dnia 3 maja) - uchwalona 3 maja 1791 roku ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) nowoczesną, spisaną konstytucją.

Konstytucja 3 Maja została ustanowiona ustawą rządową przyjętą tego dnia przez sejm. Została zaprojektowana w celu zlikwidowania obecnych od dawna wad systemu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów i jej złotej wolności. Konstytucja wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa, w ten sposób łagodząc najgorsze nadużycia pańszczyzny. Konstytucja zniosła zgubne instytucje, takie jak liberum veto, które przed przyjęciem Konstytucji pozostawiało sejm na łasce każdego posła, który, jeśli zechciał - z własnej inicjatywy, lub przekupiony przez zagraniczne siły, albo magnatów - mógł unieważnić wszystkie podjęte przez sejm uchwały. Konstytucja 3 Maja miała wyprzeć istniejący chaos, popierany przez część krajowych magnatów, na rzecz monarchii konstytucyjnej.

Apel z tej okazji przygotowały klasy IIa i IIb pod kierunkiem p. Lucyny Wygody i p. Iwony Libery.

Oprawę muzyczną zapewnił chór szkolny pod kierunkiem p. Renaty Krawczyńskiej.

Opiekę nad pocztem sztandarowym sprawowała p. Ewa Terpic-Zając i p. Tomasz Szymkiewicz.

Nagłośnienie: Patryk Konieczny i Krzysztof Lis.

 

 

 
 

 

 

 
 
   
 
 
   
 
 
   
  
 
 
 

 Powrót