Jodła Papieska       

1 maja 2011 r. w Watykanie Ojciec Święty Benedykt XVI wyniesie na ołtarze naszego Wielkiego Rodaka - Jana Pawła II. Społeczność naszej szkoły czując zarówno obowiązek, jak i wewnętrzna potrzebę duchowego przygotowania się do tego wydarzenia, przyłączyła się do projektu edukacyjnego ogłoszonego przez Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty pt. "Żywe pomniki beatyfikacji Jana Pawła II".
Dla uczczenia beatyfikacji Papieża Polaka i zaznaczenia ponadczasowych wartości wypływających z nauk Ojca Świętego, nasza szkoła dokonała uroczystego posadzenia "Jodły Papieskiej", która stanie się żywym pomnikiem upamiętniającym ten szczególny dzień obecnego stulecia.
W uroczystości wzięli uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum i przedszkola, przedstawiciele Rady Rodziców, nauczyciele i pracownicy obsługi Zespołu Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Bukowie. Na wstępie odśpiewano hymn szkoły a dyrektor  zespołu powitała obecnych i przedstawiła przesłanie dzisiejszej uroczystości. O godzinie 12.00 posadzenia jodły dokonali: dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Bukowie, przedstawiciel Rady Rodziców Pani  Anna Kaczmarczyk, przewodnicząca  Samorządu Uczniowskiego gimnazjum - Alicja Szymańska i ksiądz wikary Adrian Buczkowski. Chwile później została odsłonięta pamiątkowa tablica umieszczona na głazie upamiętniająca dzień beatyfikacji. Uroczystego odsłonięcia dokonały: przedstawiciel rady pedagogicznej Pani Elżbieta Giemza i zastępca przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego szkoły podstawowej- Zuzanna Gierczak. 
Następnie w ciszy wysłuchano nagrania z przesłaniem Jana Pawła II. Słowa Papieża  zaczerpnięte zostały z przemówienia na Westerplatte. Odpowiedzialność za wybór pomiędzy być a mieć, odpowiedzialność za dar wiary, dar Ojczyzny to fundament, na którym będzie budowane współczesne społeczeństwo, współczesny młody człowiek. Owa odpowiedzialność, oprócz zasadniczego wpływu na konkretne dziś, oddziałuje również, jak przypomniał Sługa Boży Jan Paweł II w przemówieniu, na wieczność każdego człowieka.

Ksiądz Adrian Buczkowski zaintonował wspólną modlitwę zgromadzonych a chór szkolny zaśpiewał pieśń "Abba Ojcze". Na koniec dyrektor Agata Kapelusz-Derejska podziękowała wszystkim , którzy przygotowali dzisiejszą uroczystość a uczniowie otrzymali pamiątkowe obrazki z wizerunkiem Jana Pawła II.

 

 

 
   
   
   
   
   

 

 

Powrót
Ostatnia aktualizacja: